PATRIKIOS - ITHAKA - KEFALONIAFAMILY TREES : PATRIKIOS; PAXINOS; DRAKOPOULOS; ZEITLER

ARCHIVES - FAMILY TREES (Tabulated data)

ARCHIVES - FAMILY TREES - ZEITLER

THE PATRIKIOS

OSIOS IOACHIM PATRIKIOS (PAPOULAKIS)

ODYSSEUS AND HOMER'S ITHAKA


PERSONAL - NIKOLAOS